تماس با ما

هرگونه پیشنهاد و انتقاد خود را با ما در میان بگذارید

برای خلاصه سازی یک مدار منطقی از جدولی استفاده میشود که جدول کارنو (Karnaugh Map) نام دارد، نحوه ساختن جدول کارنو موضوع مورد بحث در این مقاله است.یادآوری میشود که در تولید کدهای گِرِی هم میتوان از این جدول استفاده کرد.

ادامه مطلب: جدول کارنو