تماس با ما

هرگونه پیشنهاد و انتقاد خود را با ما در میان بگذارید

کد گزاری گری (gray) نوعی سیستم کد گزاری اعداد به صورت دودویی است که در آن هر عدد با اعداد قبل و بعد از خود تنها در یک بیت اختلاف دارد، که کاربرد آن در انتقالات دیجیتال و همچنین سوییچ های الکترو مکانیکی است.

ادامه مطلب: کد گذاری گِرِی

قبل از هر چیزی تاکید میکنم که سیستم متمم-۲  فقط یه قرارداد است. یعنی این گونه نیست که یه روش جدید و متفاوت برای جمع و تفریق اعداد باشد بلکه فقط تفسیری جدید از همان روش جمع قدیم است، پس روش جمع تغییری ندارد و بنابراین نیازی به توضیح در باره خود جمع نیست.

ادامه مطلب: جمع و تفریق اعداد دودویی(در سیستم متمم ۲)