تماس با ما

هرگونه پیشنهاد و انتقاد خود را با ما در میان بگذارید

برای دریافت مثال ابتدا فایل اکسل نمونه را از اینجا دانلود نمایید سپس در نوار زرد رنگ ظاهر شده در اکسل با عنوان ""SECURITY WARNING بر روی گزینه "Enable Content" کلیک نمایید تا مولد تولید عدد تصادفی فعال گردد، حال میتوان با کلیک بر روی گزینه "Generate" به تعداد 10000 نمونه تصادفی با اندازه های 4 و 15 تولید و نتیجه قضیه حد مرکزی را در نمودار مشاهده نمود