تماس با ما

هرگونه پیشنهاد و انتقاد خود را با ما در میان بگذارید

متن زیر را با دقت بخوانید:

Computer science is a discipline that spans theory and practice. It requires thinking both in abstract terms and in concrete terms. The practical side of computing can be seen everywhere. Nowadays, practically everyone is a computer user, and many people are even computer programmers. Getting computers to do what you want them to do requires intensive hands-on experience. But computer science can be seen on a higher level, as a science of problem solving. Computer scientists must be adept at modeling and analyzing problems. They must also be able to design solutions and verify that they are correct. Problem solving requires precision, creativity, and careful reasoning.

Computer science also has strong connections to other disciplines. Many problems in science, engineering, health care, business, and other areas can be solved effectively with computers, but finding a solution requires both computer science expertise and knowledge of the particular application domain. Thus, computer scientists often become proficient in other subjects.
Finally, computer science has a wide range of specialties. These include computer architecture, software systems, graphics, artifical intelligence, computational science, and software engineering. Drawing from a common core of computer science knowledge, each specialty area focuses on particular challenges.
Computer Science is practiced by mathematicians, scientists and engineers. Mathematics, the origins of Computer Science, provides reason and logic. Science provides the methodology for learning and refinement. Engineering provides the techniques for building hardware and software.
Finally, and most importantly, computer scientists are computer scientists because it is fun. (Not to mention lucrative career opportunities!

لغتنامه:

abstract انتزاعی                intensive شدید، متمرکز
adept  ماهر، زبردست   lucrative پرمنفعت، سودمند
career شغل   practical عملی
concrete واقعی   precision دقت، موشکافی
creativity خلاقیت   proficient ماهر، زبر دست
discipline نظم   refinement پالایش
experience تجربه، آزمایش   span محدوده
expertise تخصص   specialties تخصص

علم رایانه رشته ای تحصیلی است که تئوری و عمل را به هم پیوند میدهد. این علم مستلزم تفکر  به هر دو مفهوم انتزاعی و واقعی است. جنبه عملی محاسبات  هر جایی ممکن است دیده شوند. امروزه عملا هرکس یک کاربر رایانه است، و حتی بسیاری از افراد برنامه نویس رایانه هستند. وا داشتن رایانه ها به انجام کاری که شما می خواهید انجام دهند، نیاز به  تجربه عملی بسیار زیادی دارد. علم رایانه را در سطح بالاتر میتوان علم حل مساله در نظر گرفت. محققان کامپیوتر باید در مدل سازی و تحلیل مشکلات ماهر باشند. آنها همچنین باید  قادر به طراحی راه حل و اثبات درستی آن باشند. فرایند حل مساله نیازمند دقت، خلاقیت و استدلال دقیق است.

علم رایانه ارتباط محکمی با سایر رشته ها دارد. خیلی از مشکلات در علوم، مهندسی، سلامت، تجارت و سایر زمینه ها را میتوان به صورت موثری توسط رایانه حل کرد، یافتن راه حل نیازمند هم تخصص در علم کامپیوتر و هم شناخت کافی در دامنه آن موضوع خاص است. به این ترتیب دانشمندان علم رایانه اغلب در زمینه های دیگر نیز ماهر میشوند.

علم کامپیوتر گستره وسیعی از تخصص ها را در بر میگیرد، تخصص هایی شامل معماری کامپیوتر، سیستم های نرم افزاری، گرافیک، هوش مصنوعی، علم محاسبات و مهندسی نرم افزار.با پیروی از یک هسته مشترک در علم رایانه. هر حوزه تخصصی بر روی یک چالش تمرکز دارد .

علم رایانه توسط ریاضی دانان، دانشمندان و مهندسان گسترش داده میشود . ریاضیات منشا علم رایانه است و استدلال و منطق را فراهم میکند، علم ،روشهای یادگیری و ساماندهی را به وجود می آورد. مهندسی، تکنیک های ساخت نرم افزار و سخت افزار را فراهم میکند. و مهمترین نکته اینکه دانشمند رایانه ،به خاطر جذابیت این علم است که دانشمند رایانه است(صرفنظر از فرصت های شغلی پر درامد پیش رو)